FANDOM


Lydnevi je konstruovaný slovanský jazyk. Patří ke skupině Severoslovanských jazyků.

Autorem projektu je Libor Sztemon, který rovněž stvořil seversk, slavëni a slavisk.

Abeceda Edit

Lydnevi se píše latinkou, s dodátkovými písmeny É, Ø, Š a Ž. Také uživá digrafy CH, NJ a TH, a diftongy AI, EI, OI, AU, EU, OU.

VýslovnostEdit

písmeno výslovnost česky
a a a
b b b
c ʦ c
d d d
e e zavřené e
é ɛː é
f f f
g g g
h h h
i i i
j j j
k k k
l l l
m m m
n n n
o o zavřené o
ø ə jako francouzské e
p p p
q ɣ jako španĕlské g
r r r
s s s
š ʃ š
t t t
u u u
v v v
w β jako španĕlské b
x ɣz͡ gz
y ɯ ruské y (ы)
z z z
ž ʒ ž
CH x ch
NJ ɲ ň
TH th t+h
AI ai̯ aj
EI ei̯ ej
OI oi̯ oj
AU au̯ au
EU eu̯ eu
OU ou̼ ou

MluvniceEdit

Jako bulharština a makedonština nemá lydnevi šklonování.

jednotné číslo množné číslo česky
man mane muž
gena genai žena
nébe nébei nebe
slovo slovoi slovo

Slovní zásobaEdit

Lydneviská slovní zásoba je slovanská. Dole je krátký seznam:

lydnevi česky
bréd chléb
danas dnes
dluhar dluhář
dluhe dluh
gena žena
kralestvo kralovství
man muž
moc moc
nam jméno
nébe, nebesa nebe
otec otec
slava sláva
slovo slovo
vilja vůle
zéma země
zølyn zlý

Ukázkový textEdit

Otčenáš

Otec navo,
Jaš jési na nebesai,
Da jest posvetyn tavo nam.
Da jest stanyn tavo vilja, jako na nébe, tako y na zéma.
As navo bréd e keždanyn davat i nave danas.
Ø adpoštat i nave as navo dluhem jako y me adpoštalesom i navo dluhare.
Ø nevøvedat as nave vø pokušenje, ale nesvabodat as nave é zølyn.
Navad tavo jest kralestvo y moc y slava navéke.
Amén.

Externí odkazy Edit

Modèl:Umělé jazyky

Kategorie:Fiktivní jazyky Kategorie:Slovanské jazyky

hsb:Lydnevi oc:Lydnevi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.