FANDOM


Oc e occitan en vietnamita

oc, occitan[1]

Tiếng prôvăngxơ là gì? Tiếng prôvăngxơ là (cg. Occitan), ngôn ngữ thuộcnhóm ngôn ngữ Rôman, họ ngôn ngữ Ấn - Âu; phân bố ở miền nam nước Pháp và vùng Anpơ (Alpes), Italia. Có gần 40 triệu người sử dụng. Từ thế kỉ 11, đã hình thành ngôn ngữ văn học Prôvăngxơ. Hiện nay, TP được sử dụnghạn chế trong giao tiếp hằng ngày và trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Chữ viết dựa trên cơ sở hệ chữ cái Latinh.[2]

Từ điển Anh - Việt Edit

langue d'oc [lɔηgə'dɔk] Thêm yêu thích danh từ ngôn ngữ ở Pháp ở xứ Prôvăngxơ trung cổ.[3]

occitan Edit

(ngôn ngữ học) (thuộc) ngôn ngữ miền Nam nước Pháp.[4]

Tham khảo / Referéncias Edit

  1. https://books.google.fr/books?id=UcnDCgAAQBAJ&pg=PA1594&lpg=PA1594&dq=ng%C3%B4n+ng%E1%BB%AF+R%C3%B4man&source=bl&ots=4C3xg0iEV5&sig=lZhSFTwHfGe0jbhNR6F3zPCrLtk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj6iJHY6qTVAhUB2BoKHab1DjsQ6AEIcjAK#v=onepage&q&f=false
  2. "Tiếng prôvăngxơ là gì?". Tạpchíviệt Info
  3. "langue d'oc". Từ điển Anh - Việt.
  4. Vdict
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.